Metodeutvikling

Ung mann smiler

Metodeutvikling er et prosjekt innen Arbeidsrettet rehabilitering. Prosjektet startet september 2009 og har en varighet på fire år. GREP er en av tre bedrifter i landet som deltar i prosjektet. Målgruppen for prosjektet er ungdom mellom 18 og 25 år som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet, eller som har avbrutt skolegang. Deltakere i kurset er inne i totalt 24 uker, inndelt i to faser á 12 uker. Det er 12 deltakere per kurs.

Første fase er kursbasert, med fokus på fysisk aktivitet, undervisning rundt helse- og mestringsrelaterte temaer, individuell og gruppebasert veiledning, samt dataopplæring. I første fase er målet å styrke deltakerne til å fortsette et rehabiliteringsløp mot arbeid. Vi tror det er mulig å rydde og bygge i eget liv. Med rydde forstår vi å avklare, normalisere og akseptere sin egen livssituasjon. Å bygge er å finne ressurser, nye ”spilleregler”, oppleve mestring, og ha hovedrollen i eget liv. Individuell veiledning er en helt sentral tilnærming i tjenesten. De gruppebaserte aktivitetene er organisert og pedagogisk tilrettelagt slik at deltakerne får en aktiv rolle i egen rehabiliteringsprosess, og at det er et samspill mellom individuell tilnærming og gruppedeltakelse.

I andre fase er innholdet todelt, med kursaktiviteter som i første fase, og arbeidspraksis for de det er aktuelt for. Andre fase skal ha en mer individuell tilnærming både i veiledning og oppfølging enn i første fase, og skal ha et betydelig og sterkt fokus på arbeidsdeltakelse ved at arbeidsutprøving er det klart foretrukne tiltak. Tilbakeføring til det ordinære arbeidsliv og videre skolegang sidestilles som mål for den arbeidsrettede rehabiliteringen.

I løpet av prosjektperioden vil det forskes på ulike variabler som på sikt skal kunne etablere et best mulig tilbud som legger til rette for at deltakerne etter fullført deltakelse i kurset skal inneha ny kompetanse som vil være nyttig og anvendbar i egen hverdag.

Metodeutvikling er lokalisert i Sannidal i Kragerø, og lokalene inneholder treningsrom, garderober, undervisningsrom, mediarom og datalab.

Les nyhetssak om Metodeutviklingsprosjektet.

Kontakt prosjektleder Jostein Køhn


GREPs nye matsted i Norrønabygget

GREP viderefører produksjonshistoriske tradisjoner i gamle Norrønabygget på Porselensfabrikken. I begynnelsen av 2015 klipper de snora for ny produksjon, men nå skal det handle om mat. 

Les mer HER.

Pakke og montering

Vi på GREP Porsgrunn har ledig kapasitet på vår pakke- og monteringsavdeling om dagen. 15
flinke og ivrige personer, med behov for noe tilrettelegging i arbeidslivet,
som trenger flere oppgaver. Kontakt  truls.woxen@grep-as.no om du eller noen
du vet om har noe vi kan hjelpe med. Av kunder som benytter oss nevner jeg ABB,
Isola og Grepi Plast som eksempler på faste kunder. Ingenting er for lite -
svært lite er for stort...

Gamle minner?

Har du gamle minner i form av bilder, kan vi hjelpe deg med å digitalisere disse. Se her for kontaktinformasjon .

Facebook

Følg GREP på facebook!

EQUASS!

EQuass Assurance logo liten

GREP er EQUASS sertifisert frem til oktober 2014

Vinterdekk!

Vi tilbyr omlegging av dekk og dekkhotell på GREP Bamble . Ta kontakt med Harald Gjerset ved spørsmål.

Vi tilbyr også bilvask. Du finner prislisten her.

Moro med presse!

Sitt Ned har startet med KAFFE PÅ VENT. Det har ført til positive oppslag både i TA og Varden .

GREP filmen!

I filmen følger vi 4 personer som har deltatt i et GREP tilbud. Se gjerne filmen her for å få et lite innblikk i hva vi kan tilby av muligheter.


Developed by Aplia AS   |  Powered by eZ Publish   |  Personvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.